FB linked in

Podział majątku Warszawa. Jak udowodnić, że były małżonek posiada samochody lub nieruchomości, które są majątkiem wspólnym?

Sygnet Border

BLOG

Podział majątku Warszawa. Jak udowodnić, że były małżonek posiada samochody lub nieruchomości, które są majątkiem wspólnym?

Dodano: 12.08.2022

Majątek wspólny byłych małżonków, podział majątku Lublin

Zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z polskiego na nasze: jeżeli małżonek kupił „na siebie” w trakcie małżeństwa mieszkanie lub samochód, ten składnik majątkowy należy do majątku wspólnego, jest w połowie „nasz”. Chyba, że stronie przeciwnej uda się wykazać, że samochód lub mieszkanie zostało zakupione za pieniądze należące do majątku osobistego.

Wiem, że były współmałżonek kupił w trakcie małżeństwa mieszkania lub samochód. Jak to wykazać? Jakie wnioski dowodowe złożyć?

Samochód. Warto poprosić by Sąd dzielący majątek zwrócił się do CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) z żądaniem udzielenia informacji jakie pojazdy mechaniczne są zarejestrowane były na stronę przeciwną (właściciel lub współwłaściciel) w dniu ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Mieszkanie, nieruchomość. Warto wnioskować o to by Sąd zwrócił się do właściwego Starostwa Ewidencja Gruntów Budynków z żądaniem udziela informacji czy uczestnik postępowania w dacie ustanowienia rozdzielności majątkowej był właścicielem nieruchomości w danym powiecie.

Jakiś czas temu napisałem artykuł o tym jak ustalić wspólne pieniądze na koncie byłego małżonka.


Jak ustalić, że były małżonek posiada inne składniki majątkowe? Zapraszam do kontaktu z kancelarią. Telefon: 605 836 220, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl