FB linked in

Zakres usług

Sygnet Border

ADWOKAT

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Rozwody Warszawa oraz Lublin:

 • rozwód (za porozumieniem stron czyli bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie),
 • oddalenie powództwa o rozwód z uwagi na dobro dziecka, zasady współżycia społecznego, brak winy,
 • inne rozstrzygnięcia, które zapadają przed Sądem rozwodowym (alimenty na dziecko, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim),
 • alimenty na rzecz byłego małżonka, eksmisja, podział majątku podczas rozwodu.

(czytaj więcej o rozwodach)

Sprawy rodzinne:

 • separacja (zgodna, sporna),
 • alimenty (także podwyższenie, obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów),
 • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie),
 • kontakty z dzieckiem (ustalenie, ograniczenie, rozszerzenie),
 • podział majątku (ustalenie nierównych udziałów, zwrot nakładów, zwrot „roztrwonionych” pieniędzy),
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i inne.

Prawo cywilne:

 • prawo własności (zasiedzenie, zniesienie współwłasności),
 • prawo spadkowe (zachowek, dział spadku) i inne.

Prawo karne:

 • stawiennictwo na przesłuchanie na Policji lub w Prokuraturze,
 • obrona oskarżonych w Sądzie (w tym sporządzanie apelacji od wyroków, zażaleń na tymczasowe aresztowanie),
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny),
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych (oskarżyciel posiłkowy, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka),
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i inne.

Pytania?

Umów się na spotkanie:

Lublin: 605 836 220

Warszawa: 576 236 630

e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Z przyjemnością udzielę informacji.

Temida Adwokat Łukasz Lecyk

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl