FB linked in

BLOG

Sygnet
Dodano: 09.06.2022

Obligatoryjność stwierdzenia z urzędu w wyroku rozwodowym w przedmiocie alimentacji dziecka sprawia, iż dobrowolne świadczenie przez któregokolwiek z rozwodzących się małżonków renty alimentacyjnej albo środków utrzymania w naturze choćby w pełni zaspokajało potrzeby dziecka nie zwalnia sądu od stosownego rozstrzygnięcia w wyroku.

Czytaj więcej
Dodano: 30.05.2022

Skutki inflacji dotykają nie tylko uprawnionego do alimentów, ale również zobowiązanego do ich regulowania. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej żądającego zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych niż drugiego podmiotu stosunku alimentacyjnego.

Czytaj więcej

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska