FB linked in

Sprawa o podział majątku Warszawa. Jak ustalić wspólne pieniądze na koncie byłego małżonka?

Sygnet Border

BLOG

Sprawa o podział majątku Warszawa. Jak ustalić wspólne pieniądze na koncie byłego małżonka?

Dodano: 02.08.2022

Majątek wspólny byłych małżonków, podział majątku Lublin

Zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Pieniądze odłożone w trakcie małżeństwa, które są na rachunku osobistym byłego małżonka

Wiele osób sądzi, że środki pieniężne zgromadzone na osobistym rachunku bankowym, nie podlegają podziałowi. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Inaczej mówiąc, wszystko co zostanie zgromadzone podczas trwania małżeństwa, również pieniądze na koncie, należy do majątku wspólnego, czyli jest w połowie własnością drugiego małżonka. Rachunek nie musi być założony na oboje małżonków. Jeśli np. mąż posiada rachunek osobisty, do którego żona nie ma dostępu, to w świetle prawa połowa środków zgromadzonych na koncie i tak należy do niej. Kilka miesięcy temu wypowiadałem się na ten temat dla portalu lublin112.pl

Jak wykazać, że były mąż (była żona) ma wspólne pieniądze na rachunku bankowym? Kluczowe są odpowiednie wnioski dowodowe w sprawie o podział majątku Warszawa. 

Jeżeli znamy numer rachunku bankowego byłego współmałżonka lub nazwę banku, w którym posiadał konto, należy złożyć wniosek o zwrócenie się przez Sąd do Banku X SA (przykład) z żądaniem udzielenia informacji na temat ilości lokat, rachunków bankowych, rachunków oszczędnościowych i innych produktów bankowych, które zakładała Janina Kowalska (przykład) we wskazanych instytucjach, środków znajdujących się na tychże lokatach w dniu ich zamknięcia, a także informacji na temat stanie wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na wszystkich rachunkach, lokatach oraz innych produktach bankowych  wnioskodawczyni na dzień np. 10 marca 2020 r. (data ustanowienia rozdzielności majątkowej).

Gdy znamy numer rachunku bankowego, warto także porosić Sąd dzielący majątek o zwrócenie się do Banku X SA (przykład) o nadesłanie informacji zbiorczej (obejmującej rachunki bankowe oraz rachunki w tzw. SKOK-ach) w rozumieniu ustawy prawo bankowe, dotyczącej rachunków wnioskodawczyni posiadanych przez nią w dniu np. 5 lutego 2019 r. (data ustanowienia rozdzielności majątkowej). Wtedy uzyskamy pełną informacją na temat kont bankowych strony przeciwnej. Mając taką listę możemy ustalić stan środków na poszczególnych kontach w dacie ustanowienia rozdzielności majątkowej. 

Jak ustalić ile pieniędzy na kontach miał były małżonek, gdy kompletnie nic nie wiemy na temat jego rachunków bankowych? Zapraszam do kontaktu z kancelarią. Telefon: 605 836 220, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl