FB linked in

Polityka prywatności

Sygnet

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Adwokata Łukasza Lecyka Kancelaria Adwokacka ul. Chmielna 13/6, 20 – 075 Lublin, NIP: 712 – 304 – 93 – 55 (dalej: Adwokat Łukasz Lecyk) danych osobowych osób kontaktujących się z Adwokatem Łukaszem Lecykiem (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Adwokat Łukasz Lecyk (telefonicznie oraz mailowo).

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Adwokatem Łukaszem Lecykiem w jakiejkolwiek sprawie (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) lub jeżeli to Adwokat Łukasz Lecyk (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Adwokat Łukasz Lecyk. Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Chmielna 13/6, 20 – 075 Lublin,
– przez e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl,
– telefonicznie: 605 – 836 – 220.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

– przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

– nawiązać z Tobą współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Będę przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, którym zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. doradcy podatkowemu. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw , skontaktuj się ze mną (dane kontaktowe w punkcie 1 – powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl