FB linked in

Sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jak wykazać, że rodzic nie interesuje się dzieckiem?

Sygnet Border

BLOG

Sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jak wykazać, że rodzic nie interesuje się dzieckiem?

Dodano: 23.10.2021

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Lublin – przesłanki. Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską? Władza rodzicielska a dobro dziecka.

Zgodnie z art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Jak w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej wykazać, że drugi rodzic nie interesuje się dzieckiem? Jak udowodnić, że małżonek nie zna potrzeb dziecka? Jak wykazać, że rodzic nie podejmuje decyzji dotyczących istotnych spraw dziecka?

Warto powołać na tę okoliczność świadków. Dobrym ruchem będzie załączenie wiadomości tekstowych lub wysłanych za pośrednictwem Internetu, które potwierdzają że ojciec/matka nie jest zainteresowany/-a sprawami dziecka. Jeśli dysponujesz nagraniami, z których wynika, że drugi rodzic nie chce zajmować się dzieckiem, nie jest zainteresowany jakie są jego potrzeby, nie wahaj się, przygotuj stenogram i załącz je do wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pomocne mogą być także zaświadczenia ze szkoły, od lekarza, organizatora zajęć pozalekcyjnych na okoliczność tego, że tylko Ty odbierasz i przywozisz dziecko z tych miejsc i pytasz o postępy w nauce czy stan zdrowia. Powodzenia! 😉

Masz pytania dotyczące sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej? Skontaktuj się z adwokatem z Lublina od spraw rodzinnych.

Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl