FB linked in

Rozwody

Sygnet

Kiedy Sąd orzeknie rozwód? Lublin, Warszawa – jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wina za rozpad małżeństwa.

Orzekając rozwód Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Kiedy Sąd orzeknie rozwód za porozumienie stron czyli rozwód bez orzekania o winie?

Na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

O czym rozstrzyga jeszcze Sąd rozwodowy?

W wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Eksmisja podczas rozwodu, podział majątku podczas rozwodu.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na wniosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sprawa rozwodowa – od czego zacząć? Jakie dokumenty załączyć do pozwu o rozwód?

Przygotuj akty stanu cywilnego (akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka). Zastanów się czy chcesz się rozwieść za porozumieniem stron czy z orzeczeniem o winie. Jeśli chcesz udowadniać winę, pomyśl co zarzucisz drugiej stronie i czy jesteś w stanie to udowodni. Zastanów się czy chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie. Sprawa może wtedy trwać nawet kilka lat. Pamiętaj, że o rozwód z orzeczeniem o winie warto się starać, gdy osiągasz mniejsze zarobki niż współmałżonek. Tylko wtedy możesz wywalczyć alimenty. Jeśli masz dziecko, zastanów się czy chcesz ograniczać władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi. Będzie to miało wpływ na Twoje przyszłe decyzje takie jak wyrobienie paszportu, leczenie czy wybór szkoły. Pomyśl czy chcesz by Sąd orzekał o kontaktach dziecka z drugim rodzicem. Podlicz wydatki na dziecko. Zbieraj dowody, ale pamiętaj, że paragony nie są honorowane przez Sąd.

Ile czeka się na rozwód w Lublinie? Czas oczekiwania na rozwód – Warszawa. Ile czeka się na rozpoznanie apelacji od wyroku w sprawie o rozwód? Ile trwa cała sprawa rozwodowa w Warszawie?

Na pierwszą rozprawę w Sądzie Okręgowym w Lublinie czeka się średnio 3 – 4 miesiące od dnia złożenia pozwu o rozwód. Bywa jednak, że z uwagi na np. okres urlopowy czy duży wpływ nowych spraw, na pierwszą rozprawę trzeba poczekać nawet 5 – 6 miesięcy. Czas oczekiwania na rozpatrzenie apelacji w sprawie o rozwód to około roku. Czas trwania sprawy rozwodowej w Lublinie zależy od wielu czynników. Na przykład od tego czy strony będą sobie udowadniać winę. Jeśli sporu nie ma, sprawa rozwodowa nie potrwa długo. Gdy małżonkowie się kłócą, rozwód może trwać nawet kilka lat.

Na pierwszą rozprawę w Sądzie Okręgowym w Warszawie czeka się średnio do 6 miesięcy od dnia złożenia pozwu o rozwód. Bywa jednak, że z uwagi na np. okres urlopowy czy duży wpływ nowych spraw, na pierwszą rozprawę trzeba poczekać nawet rok. Czas oczekiwania na rozpatrzenie apelacji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie to nawet półtora roku. Czas trwania sprawy rozwodowej w Warszawie zależy od wielu czynników. Gdy małżonkowie udowadniają sobie winę, czy np. kłócą się o wysokość alimentów na dziecko, rozwód może trwać kilka lat.

Rozwód na jednej rozprawie. Szybka sprawa rozwodowa.

Zgodnie z art. 442 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, Sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Jeśli druga strona zgodzi się z tym co napisaliśmy w pozwie o rozwód, sąd przesłucha strony i orzeknie rozwód. Zrobi to od razu – na pierwszej rozprawie. Tak będzie, gdy małżonkowie zadecydują, że chcą rozwodu bez orzekania o winie.

Gdy małżonkowie mają dzieci, Sąd nie może ograniczyć postępowania dowodowego do przesłuchania stron. W pozwie o rozwód składanym w Warszawie i w Lublinie trzeba powołać świadka na okoliczność sytuacji dziecka. Świadek zostanie przesłuchany razem z małżonkami na pierwszej rozprawie. Sąd wyda wyrok na pierwszej rozprawie.

Jak sprawdzić czy małżonek złożył pozew o rozwód w Sądzie Okręgowym – Warszawa? Jak zweryfikować czy druga strona złożyła pozew o rozwód w Sądzie Okręgowym – Lublin?

Zadzwoń do sekretariatu odpowiedniego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie (lub w Lublinie). Przedstaw się i zapytaj czy Jan Kowalski (imię i nazwisko męża lub żony) złożył/-a pozew o rozwód. Ustal sygnaturę sprawy. Będzie pomocna, gdy będziesz udzielać pełnomocnictwa adwokatowi.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw rozwodowych w Warszawie? Powody, dla których warto mieć adwokata od rozwodów.

Podczas sprawy rozwodowej z pewnością warto skorzystać z pomocy adwokata. Warszawa ma pod tym względem ogromny potencjał (duże grono prawników). Adwokat ma obiektywne spojrzenie na sprawę i będzie w stanie Ci pomóc. Podczas rozwodu poruszane są drażliwe tematy (np. nadużywanie alkoholu, zdrady). W emocjach można popełnić wiele błędów. Adwokat zadba o to by to ryzyko zmniejszyć. Jeśli rozważasz złożenie pozwu o rozwód, adwokat poinformuję Cię o tym, w jakich sytuacjach Sądy rozwiązują małżeństwo i jak udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli to Ty jesteś pozwany/-a, adwokat od spraw rozwodowych powie Ci co należy zrobić, by rozstrzygnięcie było dla Ciebie satysfakcjonujące. Adwokat rozwodowy przygotuje Cię do wystąpienia w Sądzie. Przesłuchanie ma charakter dynamiczny. Bez pomocy prawnika możesz się pogubić. Kiedy osobiście przygotowuję klienta do rozprawy, wskazuję na co zwrócić szczególną uwagę. Przewiduję jakie pytania zada Sąd i pełnomocnik przeciwnika. Adwokat zareaguje również na „zagrywki” strony przeciwnej. Pamiętaj, że nawet jeden mały błąd może doprowadzić do tego, że rozwód nastąpi z Twojej winy, będziesz płacił/-a zawyżone alimenty, będziesz rzadziej widywał/-a dzieci. Nie warto zatem ryzykować…

Warszawa – koszty rozwodu. Lublin – honorarium adwokata za sprawę rozwodową.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeśli podczas sprawy chciałbyś/-ałabyś podzielić majątek, trzeba będzie dopłacić dodatkowo 300 zł. W sytuacji, gdy w pozwie o rozwód wnosisz o eksmisję małżonka, dodatkowa opłata wynosić będzie 200 zł. Za mediacje strony płacą po połowie. Opłata wynosi 150 zł + VAT za pierwsze spotkanie z mediatorem, a za każde następne spotkanie to koszt 100 zł + VAT. Suma wynagrodzenia za całą mediację nie może być jednak wyższa niż 450 zł + VAT. Koszty opinii OZSS-u to kilkaset złotych. Każdy adwokat w Warszawie przewiduje inne wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy rodzinnej. Honorarium zależy od stopnia skomplikowania sprawy, temperatury sporu oraz szeregu innych czynników. W Warszawie nie znajdziemy raczej adwokata, który podejmie się prowadzenia sprawy rozwodowej za mniej niż 3 000 zł. Gdy małżonkowie spierają się o winę, alimenty czy kontakty z dzieckiem, kwota ta może być kilkukrotnie wyższa. W Lublinie wynagrodzenie adwokata będzie oczywiście odpowiednio niższe.

Powrót

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl