FB linked in

Co zrobić, gdy współmałżonek nie chce rozwodu albo nie wyraża zgody na rozwód bez orzekania o winie?

Sygnet Border

BLOG

Co zrobić, gdy współmałżonek nie chce rozwodu albo nie wyraża zgody na rozwód bez orzekania o winie?

Dodano: 11.11.2021
Brak zgody na rozwód, brak zgody na rozwód za porozumieniem stron, co robić?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Brak zgody jednego z małżonków na rozwód bez orzekania o winie, powoduje, że Sąd musi zająć się tą kwestią.


W sytuacji, gdy:
– współmałżonek w ogóle nie zgadza się na rozwód albo
– chce rozwodu, ale nie wyraża zgody na rozwód za porozumieniem stron,
jesteśmy zmuszeni do tego by wnosić o rozwiazanie związku małżeńskiego z orzeczeniem o winie współmałżonka. 

Jeśli tego nie zrobimy Sąd:
– oddali pozew o rozwód albo
– orzeknie rozwód z naszej winy – już na pierwszy rzut oka widać, że nie są to sytuacje komfortowe.

Masz pytania dotyczące sprawy rozwodowych w Warszawie lub w Lublinie? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych.

Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl