FB linked in

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o podział majątku Warszawa?

Sygnet Border

BLOG

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o podział majątku Warszawa?

Dodano: 09.09.2022
 1. Podział majątku Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa?
 2. O co pyta Sąd w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o podział majątku wspólnego?
 3. Czy Sąd przesłuchuje świadków na pierwszej rozprawie?
 4. Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o podział majątku Warszawa?
 5. Podział majątku na pierwszej rozprawie? Czy to możliwe?
 6. Podział majątku podczas sprawy o rozwód w Warszawie.

Podział majątku Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa?

Na początku, protokolant wywołuje sprawę. Uczestnicy postępowania wchodzą na salę rozprawę. Sąd sprawdza listę obecności. Zgodnie z kodeksem, po wywołaniu sprawy strony – najpierw wnioskodawca, a potem uczestnik – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań i wniosków.

Zgodnie z przepisem art. 212 kodeksu postępowania cywilnego, który odpowiednio należy stosować w sprawach o podział majątku, Sąd przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, które są sporne. Inaczej mówiąc, Sąd po przedstawieniu stanowisk przez uczestników postępowania, informacyjnie przesłucha byłych (bądź obecnych) małżonków.

O co pyta Sąd Rejonowy w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o podział majątku? Pytania na sprawie o podział majątku. 

– Kiedy zapadł wyrok rozwodowy? Kiedy stał się prawomocny?

– (Jeśli strony nadal są małżeństwem) Kiedy podpisaliście Państwo umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej? Kiedy zapadł wyrok w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

– Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

– Ile warte są poszczególne składniki majątku wspólnego?

– Czy mieszkanie/dom jest obciążone hipoteką? Czy strony kupiły mieszkanie/dom na kredyt?

– Za ile zostało zakupione mieszkanie? Ile warte jest teraz?

– Czy strony czyniły nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny stron? Jeśli tak, to jakie? Dlaczego uważa Pan/Pani, że to był majątku osobisty?

– Czy strony czyniły nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty którejś ze stron? Jeśli tak, to jakie? Na jaki majątek osobisty?

– W jaki sposób mamy podzielić majątek?

– Jakie składniki majątkowe mają przypaść Pani/Panu?

– Czy są Państwo w stanie dobrowolnie podzielić się niektórymi składnikami? (chodzi tu o drobne rzeczy jak talerze, pościel, garnki etc.)

– Czy stać Panią/Pana na spłatę byłego małżonka? W jakim terminie? W ilu ratach?

Czy Sąd przesłuchuje świadków na pierwszej rozprawie?

Raczej nie, na pierwszym terminie przesłuchiwani są uczestnicy postępowania.

Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o podział majątku w Warszawie?

Zazwyczaj 60 minut. W przypadku, gdy strony wnioskują o zgodny podział majątku wspólnego – do 30 minut.

Podział majątku na pierwszej rozprawie? Czy to możliwe?

Oczywiście, w sytuacji gdy byli małżonkowie złożą wniosek o zgodny podział majątku wspólnego. Sąd wyda merytoryczne postanowienie (w tych sprawach nie zapadają wyroki), gdy uczestnicy postępowania są zgodni co składników majątku, ich wartości oraz tego co komu ma przypaść w wyniku podziału.

Podział majątku podczas rozwodu.

O tym jak podzielić majątek podczas sprawy rozwodowej pisałem w innym poście. 


Adwokat Łukasz Lecyk, podziały majątku Warszawa oraz okolice

Zapraszam do kontaktu z biurem. Telefon: 576 236 630, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl