FB linked in

Co zrobić gdy minął termin do wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Sygnet Border

BLOG

Co zrobić gdy minął termin do wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Dodano: 23.08.2018

Zgodnie z przepisem art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Co zrobić, gdy upłynął wyżej wymieniony termin? Zgodnie z przepisem art. 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania.

Z polskiego na nasze: gdy upłynął termin, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść prokurator. Może to zrobić aż do śmierci dziecka.

Jak przekonać prokuratora do tego by złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa? We wniosku do tego organu należy wskazać argumenty, które przemawiają za wytoczeniem powództwa. Warto przekonywać, że chodzi o interes dziecka, który wymaga aby prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym. Prawne bowiem pochodzenie niesie za sobą bowiem daleko idące konsekwencje – jest przesłanką obowiązku alimentacyjnego, zasad dziedziczenia itd. Jak uprawdopodobnić fakt, że nie jest się ojcem danego dziecka? Najlepiej załączyć badania DNA. Uwaga! Z doświadczania wiem, że Prokuratura w Lublinie nie akceptuje badań DNA, które zostały wykonane bez udziału dziecka (np. ojciec przyniósł włos dziecka).

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl