FB linked in

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od alimentów. Kiedy złożyć, gdzie? FAQ.

Sygnet Border

BLOG

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od alimentów. Kiedy złożyć, gdzie? FAQ.

Dodano: 28.05.2020

Dziś temat z pogranicza prawa rodzinnego oraz karnego. Kiedy można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów? Gdzie składać takie pismo? Kiedy ma miejsce „uchylanie się od płacenia alimentów”? Co załączyć do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Zgodnie z przepisem art. 209 kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kiedyś, do „uchylania się od płacenia alimentów” dochodziło wówczas, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów robiła to w sposób uporczywy. Dłużnik mógł zatem bronić się, że wpłaca tyle na ile go stać np. 100 zł, a tym samym jego zachowanie nie ma charakteru uporczywego.

Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw osobom, które miały problem ze „ściągnięciem alimentów” i w tej chwili do popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k. dochodzi wtedy, gdy zaległość alimentacyjna stanowi co najmie równowartość 3 świadczeń okresowych. Przykład: Sąd zasądził alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie, zaległość wynosi 2 400 zł. Wierzyciel może składać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie składamy na Policję lub do Prokuratury. Należy w nim wskazać ile wynoszą alimenty, który Sąd wydał wyrok je ustalający, a także ile wynosi zaległość alimentacyjna. Warto również załączyć wyrok czy też informację od komornika o stanie zadłużenia.

Problem z egzekucją alimentów? Skonsultuj się z adwokatem z woj. lubelskiego (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl