FB linked in

Czy załączać do pozwu o alimenty/rozwód paragony fiskalne?

Sygnet Border

BLOG

Czy załączać do pozwu o alimenty/rozwód paragony fiskalne?

Dodano: 05.08.2019

Moja odpowiedź brzmi: NIE. Paragony nie są dokumentami imiennymi. Wskazują jedynie jakie towary i za jaką kwotę zostały kupione. Nie wynika z nich kto dokonał zakupów i na czyją rzecz. Równie dobrze, mogliśmy pójść do Biedronki i nazbierać paragonów, które leżą przy kasach… Nadto wskazać, należy, iż aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego wyraża pogląd, iż paragon fiskalny z przyczyn wskazanych powyżej, a także z uwagi na brak podpisu wystawcy tego „dokumentu” nie jest dokumentem prywatnym w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo, jeżeli pismo nie może być uznane za dokument, nie może ono być podstawą do przeprowadzenia dowodu w trybie art. 308 k.p.c. – inaczej doszłoby do obejścia przepisów o dowodzie z dokumentów. Istotę ww. problemu świetnie ujął Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 2 listopada 2002 r. (I CKN 1280/00, Legalis) stwierdzając, że „fotokopie mają przedstawiać rzeczywistość poprzez zawarte w nich obrazy, a nie przez opisy wyrażane pismem”.

Jaki z tego wniosek? Do pozwu o alimenty czy rozwód załączajmy faktury VAT lub inne dokumenty imienne. Gdy załączymy paragony, może zdarzyć się tak, że Sąd w Lublinie nie zaliczy ich w poczet materiału dowodowego lub najzwyczajniej w świecie po prostu nam je zwróci (kilkukrotnie jako adwokat byłem świadkiem takiej sytuacji).


Pytania odnośnie dokumentów? Skontaktuj się! (KLIK!)

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl