FB linked in

Wzrosły opłaty od niektórych wniosków w sprawach rodzinnych!

Sygnet Border

BLOG

Wzrosły opłaty od niektórych wniosków w sprawach rodzinnych!

Dodano: 26.08.2019

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wzrost opłat. Wyższa opłata od wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Drożeje wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Od zeszłej środy – tj. 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. I tak np.:

v za wniosek o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (np. ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej) zapłacimy teraz 100 zł (wcześniej 40 zł, wzrost o 150%),

v za wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem zapłacimy teraz 100 zł (wcześniej 40 zł, wzrost o 150%),

v za wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego złożony w trakcie sprawy rodzinnej (np. zabezpieczenie miejsca pobytu) zapłacimy teraz 100 zł (wcześniej 40 zł, wzrost o 150%),

v za wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów zapłacimy teraz 1,25 % wartości przedmiotu sporu (wcześniej 100 zł); np. gdy domagasz się alimentów  w kwocie 1 000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu wynosi 12 000 zł, 1,25 % z tej kwoty to 150 zł (wzrost o 50%),

v wprowadzona zostaje nowa opłata – od 21 sierpnia br. wniosek o uzasadnienie orzeczenia kosztował będzie 100 zł (wcześniej był darmowy),

v za wniosek o wydanie wyroku ze stwierdzeniem prawomocności zapłacimy 20 zł (wcześniej 6 zł, wzrost o ponad 200 %!).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl