FB linked in

Wspólne mieszkanie a rozwód.

Sygnet Border

BLOG

Wspólne mieszkanie a rozwód.

Dodano: 03.08.2018

To jakie konsekwencje w zakresie mieszkania byłych małżonków spowoduje rozwód, zależy od tego jaki to mieszkanie miało „status” przed orzeczeniem przez Sąd Okręgowy w Lublinie rozwodu.

I. MIESZKANIE BYŁO WSPÓLNE  (np. zakupione po zawarcia związku małżeńskiego).

Po rozwodzie mieszkanie nadal należy do majątku wspólnego. Lokal można sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Jeden z małżonków może też zostać w mieszkaniu i spłacić  drugiego. Jeśli nie ma zgody co do tego w jaki sposób rozwiązać ten problem, trzeba będzie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. We wniosku tym można żądać także rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny (np. pieniądze z darowizny od rodziców przeznaczone remont mieszkania).

II. MIESZKANIE JEST WŁASNOŚCIĄ JEDNEGO Z BYŁYCH MAŁŻONKÓW I NALEŻY DO JEGO MAJĄTKU OSOBISTEGO (np. było darowizną, zostało otrzymane w spadku, zostało zakupione przed zawarciem związku).

Do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, małżonek, który nie ma prawa do lokalu może w nim mieszkać. Zgodnie bowiem z przepisem art. 28 [1] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Co dzieje się po rozwodzie? Jeśli były małżonek, który nie jest właścicielem mieszkania po prostu się wyprowadza, nie ma sprawy. Gorzej jednak, gdy wyprowadzić się nie zamierza. W takim wypadku należy złożyć pozew o eksmisję. Należy pamiętać o tym, że były małżonek jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z wszelkimi tego konsekwencjami.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl