FB linked in

Wniosek o udzielenie DODATKOWEGO zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, która trwa kilka lat.

Sygnet Border

BLOG

Wniosek o udzielenie DODATKOWEGO zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, która trwa kilka lat.

Dodano: 14.11.2022

Wniosek o udzielenie dodatkowego zabezpieczenia alimentów lub kosztów utrzymania rodziny. Czy i kiedy można go złożyć?

Ostatnio Klientka zapytała mnie czy możliwe jest „ponowne” złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia kosztów związanych z utrzymaniem rodziny w sprawie o rozwód w Warszawie, która trwa już kilka lat (to się niestety często zdarza…). Pozew został złożony w 2019 r., Sąd udzielił zabezpieczenia na początku 2020 r., od tego czasu minęły już prawie 3 lata (stan na listopad 2022 r.), koszty utrzymania rodziny wzrosły, a według najlepszy wiedzy powódki, wzrosły także możliwości zarobkowe jej męża.

Złożenie takiego wniosku jest najbardziej możliwe, a w sprawach, które trwają wiele lat wręcz pożądane czy nawet konieczne. Na jakiej podstawie?

Zmiana okoliczności a dodatkowy wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek o udzielenie wyższego zabezpieczenia – przesłanki.

Zgodnie z przepisem art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z przepisem art. 742 k.p.c., obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Sąd Najwyższy uznał, że każdy wniosek uprawnionego o zwiększenie zakresu uzyskanego przezeń zabezpieczenia swych roszczeń należy traktować jako wniosek o dodatkowe zabezpieczenie tych roszczeń, które tylko w porównaniu z poprzednim stanem rzeczy może być nazwane zmianą zabezpieczenia (por. orz. SN z 29.7.1954 r., II C 757/53, Legalis). Sąd Najwyższy przesądził tym samym, że złożenie wniosku jak w temacie postu jest jak najbardziej możliwe.


Wniosek o udzielenie zabezpieczenia Warszawa, Lublin

Adwokat Warszawa Łukasz Lecyk, kontakt@adwokat-lecyk.pl, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl