FB linked in

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.

Sygnet Border

BLOG

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.

Dodano: 03.11.2019

Zgodnie z art. 47 kodeksem rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Brak zgody małżonka na rozdzielność majątkową. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. 

Zgodnie z przepisem art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Gdy Twój małżonek z różnych względów nie chce pójść do notariusza by ustanowić rozdzielność majątkową, możesz domagać się tego w Sądzie.

Rozdzielność majątkowa z datą wstecz.

Zgodnie z ww. przepisem, rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się do właściwego Sądu Rejonowego.

Problemy z rozdzielnością majątkową? Skontaktuj się z adwokatem (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl