FB linked in

Jestem świadkiem. Sąd wzywa mnie do złożenia zeznań na piśmie. O co chodzi?

Sygnet Border

BLOG

Jestem świadkiem. Sąd wzywa mnie do złożenia zeznań na piśmie. O co chodzi?

Dodano: 11.07.2020

Zeznania na piśmie, pisemne zeznania

W dniu 7 listopada 2020 r. znowelizowany został kodeks postępowania cywilnego. Ustawodawca dodał nowy przepis, który umożliwia świadkowi złożenie zeznań na piśmie. Zgodnie z przepisem art. 271 [1] k.p.c., świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.

Co grozi za niezłożenie zeznań na piśmie?

Sąd stosuje odpowiednio przepis art. 274 k.p.c tj. może świadka skazać na grzywnę.

Co grozi za nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań na piśmie?

Jak wyżej – grzywna, a nawet aresztowanie do tygodnia. Nie igrajmy zatem z ogniem 😉

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl