FB linked in

Strony zawarły ugodę np. w sprawie o alimenty. Kto ponosi koszty postępowania?

Sygnet Border

BLOG

Strony zawarły ugodę np. w sprawie o alimenty. Kto ponosi koszty postępowania?

Dodano: 23.05.2019

Zgodnie z przepisem art. 104 kodeksu postępowania cywilnego, koszty procesu, w którym zawarto ugodę (np. w sprawie o alimenty), znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Także koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Co to oznacza, że „koszty wzajemnie się znoszą” ?  To oznacza, że nikt nikomu nic nie zwraca, a strony samodzielnie ponoszą koszty postępowania związanie ze swym udziałem w sprawie (np. koszt ustanowienia adwokata).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl