FB linked in

Sprawy rodzinne. Jak udowodnić osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka?

Sygnet Border

BLOG

Sprawy rodzinne. Jak udowodnić osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka?

Dodano: 23.01.2022

Osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka a alimenty. Osobiste starania a władza rodzicielska.

Zgodnie z przepisem art. 135 k.r.o., wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka mają istotne znaczenie także w kontekście sprawy np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Jak wykazać osobiste starania o wychowanie i utrzymanie małoletniego?

Pomocne będą zeznania świadków, zdjęcia wskazujące na duży udział rodzica w wychowaniu dziecka (wspólne wyjścia, wakacje etc.), zaświadczenia z przychodni na fakt interesowania się stanem zdrowia dziecka, zaświadczenia ze szkoły na fakt interesowania się postępami dziecka w nauce, korespondencja e-mailowa z wychowawcą, lekarzem, korepetytorem itp., bilety czy rezerwacje na fakt wyjść z dzieckiem, przelewy czy faktury VAT na fakt dobrowolnego łożenia na małoletniego.

Adwokat od spraw alimentacyjnych. Adwokat władza rodzicielska Lublin. Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630, adres e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl