FB linked in

Sprawa o podział majątku wspólnego – koszty [FAQ].

Sygnet Border

BLOG

Sprawa o podział majątku wspólnego – koszty [FAQ].

Dodano: 18.10.2020

Kiedy można złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Co do zasady, wniosek o podział majątku wspólnego można złożyć po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego chyba, że między stronami ustanowiona została rozdzielność majątkowa (sądownie lub notarialnie). W wyjątkowych sytuacjach, kiedy strony są zgodne co do składników majątku wspólnego, ich wartości, a także sposobu ich podziału, można dokonać podziału majątku podczas sprawy rozwodowej.

Podział majątku wspólnego – koszty. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego. Koszty adwokata w sprawie o podział majątku wspólnego. Koszty opinii biegłego w sprawie o podział majątku dorobkowego.

Opłaty sądowe. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.


Koszty adwokata. Jeśli chodzi o koszty adwokata, stawki minimalne (co oznacza, że mogą być większe) określone na podstawie stosownego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Stawkę oblicza się na podstawie wartości udziału. Przykładowo: Wartość majątku wspólnego to ok. 900 000 zł. Udział jednego z małżonków jest warty połowę czyli ok. 450 000 zł. Honorarium adwokata za poprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego wynosić będzie co najmniej 10 800 zł netto.

Koszty opinii biegłego. W sytuacji, gdy wywiązał się spór co wartości składnika/-ów wchodzących w skład majątku wspólnego, konieczne będzie dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Koszty opinii wynosić mogą ok. kilka tysięcy złotych wzwyż.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl