FB linked in

Sąd oddalił powództwo o rozwód. Czy można wnieść kolejny, ponowny pozew o rozwód?

Sygnet Border

BLOG

Sąd oddalił powództwo o rozwód. Czy można wnieść kolejny, ponowny pozew o rozwód?

Dodano: 23.06.2017

Stało się. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił Twoje powództwo o rozwód. Wielu ludzi zastanawia się czy w takiej sytuacji można jeszcze raz – ponownie wnieść pozew o rozwód. Odpowiedź brzmi: TAK. Przeczytaj jednak na jakich zasadach.

Stan faktyczny, który sąd uznał za niewystarczająca podstawę orzeczenia rozwodu musi ulec zmianie. Np. jeśli materiał dowodowy wskazywał, że między stronami istnieje więź fizyczna i są szanse na ratowanie małżeństwa, w ponownym procesie będzie trzeba wykazać, iż obecnie małżonkowie nie podejmują pożycia fizycznego i ta sytuacja ma charakter stały. Gdy przyczyną oddalenia powództwa była sprzeczność rozwodu z dobrem małoletniego dziecka, należy wykazać, że dziecko ukończyło 18 lat.

Powyższy pogląd potwierdza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1980 r. wydane w sprawie o sygn. akt IV CR 85/80, wedle którego „do uznania, że sprawa została prawomocnie osądzona, a więc że istnieją podstawy do odrzucenia nowego pozwu (art. 199 § 1 i art. 366 KPC), nie wystarcza samo stwierdzenie, że w obydwu sprawach chodzi o to samo roszczenie i że identyczne są strony obydwu procesów; mimo bowiem identyczności stron i dochodzonego roszczenia stan rzeczy osądzonej nie występuje, jeżeli uległy zmianie okoliczności, których istnienie było przyczyną oddalenia pierwszego powództwa, a więc jeżeli roszczenie stało się w świetle nowego stanu faktycznego uzasadnione”.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl