FB linked in

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego. Pozew o zwrot kosztów wyprawki i kosztów utrzymania matki dziecka w okresie porodu.

Sygnet Border

BLOG

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego. Pozew o zwrot kosztów wyprawki i kosztów utrzymania matki dziecka w okresie porodu.

Dodano: 20.07.2017

Zgodnie z przepisem art. 141 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Z polskiego na nasze: jeśli ojciec dziecka nie jest Twoim mężem, możesz domagać się od niego by zapłacił w części za wyprawkę dla dziecka oraz za Twoje utrzymanie w okresie porodu (3 miesiące). Co może wchodzić w skład wyprawki? Przykładowo: wózek, wanienka, przewijak, łóżeczko dla dziecka, meble, wanienka, bujak, karuzela, mata edukacyjna, huśtawka itp. W skrócie: wszystko to co kupiłaś dla dziecka w związku z jego pojawieniem się na świecie.

Jeśli chodzi o koszty utrzymania matki w okresie porodu możemy brać pod uwagę m. in. koszty badań lekarskich, leków i innych medykamentów, żywienia czy środków higieny osobistej.

UWAGA! Roszczenia matki przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl