FB linked in

Podział majątku po rozwodzie. Fakty i mity – część 2.

Sygnet Border

BLOG

Podział majątku po rozwodzie. Fakty i mity – część 2.

Dodano: 04.01.2018

Na temat podziału majątku po rozwodzie powstało wiele mitów. Jako adwokat od spraw rodzinnych wiele razy rozmawiałem z Klientami, którzy mieli błędne przekonanie na temat tego co należy do majątku wspólnego, a co do osobistego. Sprawa o podział majątku rzutuje na Twoją dalszą sytuację materialną. Przeczytaj zatem część drugą artykułu ?

MIT NUMER 3. DAROWIZNA GRUNTU NA RZECZ MOJEGO MAŁŻONKA, JEST DAROWIZNĄ NA RZECZ MAŁŻONKÓW.

JAK JEST FAKTYCZNIE? Zgodnie z przepisem art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Co to oznacza? Darowizna trafia do małżonków tylko wtedy, gdy darczyńca tak postanowił. Jeśli tak nie postanowił, darowizna trafia do majątku osobistego jednego z małżonków.

MIT NUMER 4. „UKRYJĘ PIENIĄDZE NA RACHUNKU BANKOWYM, KTÓREGO NIE ZNA MAŁŻONEK I DZIĘKI TEMU NIE BĘDĘ MUSIAŁ\-A ODDAWAĆ MU POŁOWY”.

JAK JEST FAKTYCZNIE? Podczas sprawy o podział majątku wspólnego, Sąd na wniosek strony może zwrócić się do dowolnej liczby banków w Polsce, celem ustalenia czy były małżonek miał w danych bankach rachunek bankowy, a jeśli tak – ile miał środków na tym rachunku w chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Krótko mówiąc, szydło wyjdzie z worka, a ukrytymi pieniędzmi trzeba się będzie podzielić 😉

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl