FB linked in

Podział majątku a odszkodowanie za utrudnianie przez byłego małżonka korzystania z mieszkania.

Sygnet Border

BLOG

Podział majątku a odszkodowanie za utrudnianie przez byłego małżonka korzystania z mieszkania.

Dodano: 26.09.2021

Roszczenie z tytułu uniemożliwiania korzystania ze wspólnego mieszkania. Podział majątku w Lublinie.

Mam sprawę o podział majątku. Jesteśmy po rozwodzie. Była żona utrudnia mi korzystanie z naszego wspólnego mieszkania. Wymienia zamki, wzywa Policję, wywala za drzwi. Nie chce mi oddać moich osobistych rzeczy. Czy w związku z tym przysługuje mi jakieś odszkodowanie?

Takie pytanie zadał mi jeden z Czytelników portalu lublin112.pl, gdzie od czasu do czasu publikuje odpowiedzi na zapytania prawne.

Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej. Wynagrodzenie z tytułu posiadania ponad udział.

Tak, jak najbardziej. W sytuacji, gdy była małżonka nie dopuszcza Pana do współwłasności domniemywać należy, że małżonka wbrew woli utrudnia Panu korzystanie z mieszkania. Zgodnie z przepisem art. 206 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. 

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli prawa tego zostaje pozbawiony (jak w tej sprawie), ma prawo żądać uwzględnienia tego w ramach podziału majątku. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2013 r. Wydanej ws prawie o sygn. akt III CZP 88/12 możemy przeczytać, że „współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy” O wysokości należnego uprawnionemu współwłaścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy oraz czas bezprawnego współposiadania i korzystania z rzeczy przez innego współwłaściciela”.

Adwokat podział majątku Lublin – kontakt.

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl