FB linked in

Płacę za wysokie alimenty. Nie zostaje mi nic na życie. Co robić?

Sygnet Border

BLOG

Płacę za wysokie alimenty. Nie zostaje mi nic na życie. Co robić?

Dodano: 10.09.2019

Pan Witold został w 2014 r. zobowiązany do płacenia na dziecko tytułem alimentów kwoty 1 100 zł miesięcznie. Prowadził wtedy firmę, dobrze zarabiał. Później ciężko zachorował, musiał zamknąć działalność. Cytuję: „nie stać mnie na płacenie wysokich alimentów, mam na karku komornika”. Zapytał mnie co z tym fantem można zrobić…

W takiej sytuacji czym prędzej należy złożyć pozew o obniżenie alimentów. Zgodnie z przepisem art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów (tak: uchw. SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42, uzasadnienie tezy VII).

Pozew o obniżenie alimentów – argumenty. Uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów.

W pozwie o obniżenie alimentów należy wskazać, że z przyczyn od nas niezależnych (choroba) zmniejszyły się nasze możliwości zarobkowe. Należy załączyć dokumenty, które potwierdzają nasz zły stan zdrowia (diagnozy, zaświadczenia lekarskie itp.), wydatki na leki, pobytu w szpitalu, wyjazdy do sanatorium i inne. Dobrze by było również wykazać, że choroba spowodowała, że nie jesteśmy już w stanie zarobić tyle co kiedyś. Pozew o obniżenie alimentów składa się do właściwego Sądu Rejonowego. Powodzenia!


v Chcesz złożyć pozew obniżenie alimentów, ale nie wiesz jak? v Skontaktuj się z kancelarią z Lublina (klik!).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl