FB linked in

O co zapyta mnie Sąd na sprawie rozwodowej? Jak odpowiedzieć?

Sygnet Border

BLOG

O co zapyta mnie Sąd na sprawie rozwodowej? Jak odpowiedzieć?

Dodano: 23.12.2017

Klienci, którzy oczekują ode mnie pomocy w sprawie rozwodowej zazwyczaj już na pierwszym spotkaniu pytają mnie: „Panie Mecenasie, o co zapyta mnie Sąd (Okręgowy w Lublinie – autor) na rozprawie rozwodowej?”. Zgodnie z przepisem art. 441 kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie dowodowe (w sprawach małżeńskich) ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Mając na uwadze powyższe, wskazuję 10 pytań, która zadawane są najczęściej:

– Kiedy strony zawarły związek małżeński? Odpowiedź na to pytanie nie powinna sprawiać problemów 😉

– Czy strony mają dzieci? Jak wyżej.

– Czy strony będą w stanie porozumieć się w sprawach dotyczących dziecka? Tak.

– Czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe? Jak wyżej.

– Kiedy stosunki stron się pogorszyły? Proszę precyzyjnie wskazać kiedy to nastąpiło.

– Co było powodem pogorszenia się relacji stron? Temat rzeka. Proszę jednak pamiętać, że Sąd ma na wokandzie 8-9 spraw podobnych do Twojej. Sąd lubi gdy odpowiedź na pytanie jest krótka i zwięzła. Unikaj lania wody. Wypunktuj co według Ciebie jest przyczyną rozkładu pożycia. Podaj konkretne przykłady negatywnych zachowań małżonka.

– Czy strony łączy więź fizyczna? Odpowiedź powinna brzmieć nie. Jeśli odpowiesz, że tak – Sąd nie da Ci rozwodu. Sąd rozwiązuje związek małżeński, gdy rozkład pożycia ma charakter zupełny i trwały.

– Czy strony się kochają? Jak w punkcie 6.

– Czy strony prowadzą wspólne gospodarstwo domowe? Jak w punkcie 6.

– Czy widzi Pan/Pani szansę na ratowanie małżeństwa? Odpowiedz: „nie, nie widzę żadnych szans”. Jeśli odpowiesz, że związek jest do uratowania – Sąd nie da Ci rozwodu… Rozpad pożycia ma mieć charakter trwały.

– Czy chce Pan/Pani iść na terapię małżeńską? Jak wyżej.

PS. To nie są oczywiście wszystkie pytania, która zada Ci Wysoki Sąd. Ale z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością te padną 😉 Powodzenia!

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl