FB linked in

Niestandardowe wydatki nad dziecko, które warto wykazywać w sprawie o alimenty.

Sygnet Border

BLOG

Niestandardowe wydatki nad dziecko, które warto wykazywać w sprawie o alimenty.

Dodano: 01.02.2023

Zgodnie z art. 135 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oczywistym jest, że w sprawie o alimenty w Lublinie (a także alimenty w Warszawie) wykazujemy wydatki związane z zakupem odzieży, żywności, leków czy kosmetyków. Wiele osób, które starają się o alimenty zapomina jednak o tym, że Sądy uznają także za uzasadnione wydatki na:

 1. wydatki związane z wypoczynkiem (wakacje, kolonie, ferie, obozy); zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 września 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I ACz 222/18 w sytuacji gdy rodzic osiąga dochody, które znacznie przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia zagwarantowanego przez ustawodawcę, wyjazdowy wypoczynek w czasie ferii należy uznać za normalny koszt utrzymania dziecka,
 2. w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego mieszczą się bieżące koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania (zob. uchw. SN z 10.5.1977 r., III CZP 26/77, Legalis),
 3. koszty opiekunki,
 4. koszt utrzymania domowych zwierząt należących do dziecka,
 5. siłownia, zajęcia fitness (w sytuacji, gdy rodzice dziecka uzyskują ponadprzeciętne dochody),
 6. wydatki okazjonalne (urodziny dziecka, basen, łyżwy, kino); choć niektóre wydatki są okazjonalne czy okresowe, niemniej jednak zasądzone alimenty muszą także obejmować tego typu wydatki, w kwocie uśrednionej miesięcznie, tym bardziej, że pewne jest, że powódka takie koszty poniesie (tak: Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACz 554/19),
 7. kosmetyczka (w sytuacji, gdy dojrzewające dziecko ma duże problemy z trądzikiem).

Pamiętajmy żeby bezwzględnie wykazywać wskazane wyżej wydatki na dziecko. Dzięki temu kwota zasądzonych przez Sąd alimentów wzrośnie. Powodzenia w Sądzie.


Adwokat Lublin alimenty, Adwokat Lublin rozwód Adwokat Łukasz Lecyk: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl