FB linked in

„Nie mam na alimenty bo spłacam kredyt”. Jak podchodzą do tego argumentu Sądy?

Sygnet Border

BLOG

„Nie mam na alimenty bo spłacam kredyt”. Jak podchodzą do tego argumentu Sądy?

Dodano: 23.05.2022

Zdarza się, że osoby zobowiązane do płacenia alimentów, powołują się w toku postępowania na fakt spłacania przez nich kredytu. Twierdzą, że po spłacie kredytu nie pozostaje im nic na życie, a tym samym nie są w stanie płacić alimentów na dziecko. Czy taka argumentacja ma sens? Co na to Sądy?

Alimenty a spłata kredytu. Zobowiązanie kredytowe a alimenty. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, także Sądu Najwyższego, „jest oczywiste, że pozwany ojciec dzieci, będąc świadomy ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich, powinien w pełni wykorzystać swoje możliwości zarobkowe i majątkowe oraz w sposób odpowiedni gospodarować posiadanymi środkami. Nadto zaznaczyć należy, iż obowiązek łożenia na zaspokojenie potrzeb dziecka jest obowiązkiem szczególnym, którego realizacja powinna wyprzedzać wszelkie inne zobowiązania np. kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne”.

Najpierw alimenty, potem kredyt. 

Z polskiego na nasze: argumentacja wskazana w pierwszym akapicie nie znajdzie uznania w oczach Sądu. Sąd wychodzi z założenia, że świadomy rodzic powinien najpierw zapłacić alimenty, a dopiero później spłacać kredyt. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów powinna w sposób odpowiedni gospodarować posiadanymi środkami. Jeśli z trudnością spłaca alimenty, nie powinna zaciągnąć kredytu.

Adwokat od spraw alimentacyjnych w Lublinie: www.adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl