FB linked in

Kiedy można żądać ustalenia ojcostwa?

Sygnet Border

BLOG

Kiedy można żądać ustalenia ojcostwa?

Dodano: 01.03.2017

Zgodnie z przepisem art. 72 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

Z polskiego na nasze – jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo do 300 dni po jego ustaniu, zachodzi domniemanie, że jego ojcem jest mąż (były mąż). Kiedy jest inaczej, ustalenie ojcostwa następuje na dwa sposoby:

1. uznanie ojcostwa (oświadczenie mężczyzny złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w wyjątkowych wypadkach także przed np. notariuszem),

2. sprawa o ustalenie ojcostwa (orzeczenie sądu).


Sprawę o ustalenie ojcostwa może wytoczyć dziecko, matka dziecka lub domniemany ojciec. Zakłada się, że ojcem dziecka jest ten, kto współżył z matką dziecka między 300 a 181 dniem przed urodzeniem się dziecka.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl