FB linked in

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie?

Sygnet Border

BLOG

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie?

Dodano: 17.10.2022
 1. Władza rodzicielska Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa?
 2. O co pyta Sąd Rejonowy w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej?
 3. Kogo przesłuchuje Sąd na pierwszym terminie?
 4. Ile czasu trwa pierwsza rozprawa w sprawie dotyczącej sprawowania władzy rodzicielskiej?
 5. Co wziąć? Jak się przygotować?

Władza rodzicielska Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa?

Czekamy na posiedzenie… Po jakimś czasie protokolant wywołuje sprawę. Strony wchodzą na salę rozpraw. Sąd sprawdza listę obecności. Zgodnie z kodeksem, po wywołaniu sprawy strony – najpierw wnioskodawca (rodzic), a potem uczestnik (drugi rodzic) – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań i wniosków. Z polskiego na nasze: rodzice wskazują czego się domagają. Zazwyczaj jest to żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej któremuś z nich.

Zgodnie z przepisem art. 212 kodeksu postępowania cywilnego,  Sąd przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń.  Inaczej mówiąc, Sąd po przedstawieniu stanowisk przez strony postępowania, informacyjnie przesłucha rodziców dziecka.

O co zapyta Sąd Rejonowy w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej? Przykładowe pytania poniżej. 

 1. Czy rodzice mieszkają razem czy osobno?
 2. Czy kontaktują się w sprawach dziecka? W jaki sposób (osobiście, telefon, internet)?
 3. Czy podejmują decyzje dotyczące istotnych spraw dziecka?
 4. Jakie decyzje podejmowali w ciagu ostatniego roku?
 5. Czy któryś z rodziców blokuje drugiemu podejmowanie decyzji dotyczących małoletniego?
 6. Czy strony są w stanie współpracować ze sobą dla dobra dziecka?
 7. Czy dziecko miało ostatnio jakiś zabieg wymagający zgody drugiego rodzica?
 8. Czy strony podejmowały decyzje w zakresie korepetycji, szkoły,  do której ma chodzić dziecko etc.?
 9. Czy strona, której ma być ograniczona władza rodzicielska zna stan zdrowia dziecka, interesuje się dawkowaniem leków, wizytami u lekarza?
 10. I inne. Stanów faktycznych jest mnóstwo, pytań nieskończenie wiele…

Kogo przesłuchuje Sąd na pierwszej rozprawie? Czy przesłucha świadków?

Raczej nie, na pierwszym terminie przesłuchiwani są rodzice (uczestnicy postępowania).

Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie?

Około godziny. Każdy z rodziców zeznaje ok. pół godziny.

Co wziąć? Jak się przygotować?

Weź dowód osobisty. Zachowaj spokój, uporządkuj argumenty. Skorzystaj z pomocy adwokata.

Powodzenia! 😉


Adwokat Łukasz Lecyk, sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy rodzinne, rozwód Warszawa i okolice

Zapraszam do kontaktu z biurem. Telefon: 576 236 630, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl