FB linked in

Ja chcę rozwodu za porozumieniem stron, współmałżonek w ogóle! Co mam zrobić?

Sygnet Border

BLOG

Ja chcę rozwodu za porozumieniem stron, współmałżonek w ogóle! Co mam zrobić?

Dodano: 29.08.2020

Zgodnie z przepisem art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

W sytuacji, gdy Ty chcesz rozwodu za porozumieniem stron, a Twój współmałżonek w ogóle nie chce słyszeć o rozwiązania związku małżeńskiego, jesteś zmuszona/-y udowodnić mu winę. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jedynie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Jak udowodnić winę? Co można zarzucić małżonkowi? O tym przeczytasz tutaj.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl