FB linked in

Eksmisja podczas sprawy o rozwód. Da się!

Sygnet Border

BLOG

Eksmisja podczas sprawy o rozwód. Da się!

Dodano: 25.04.2018

Zgodnie z przepisem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Powtórzę, eksmisja może zostać orzeczona, gdy jeden z małżonków zachowuje się w sposób rażąco naganny – czyli np. nęka, bije, znęca się, jest alkoholikiem, który nie dba o higienę etc. Zaznaczam, że Sąd Okręgowy w Lublinie nie orzeknie eksmisji podczas rozwodu, gdy np. przeszkadza nam, że nasz małżonek zostawia skarpety na środku pokoju czy nie opuszcza deski klozetowej… 😉

UWAGA! Dopuszczalne jest orzeczenie eksmisji z mieszkania, które stanowi przedmiot prawa podmiotowego, rzeczowego albo obligacyjnego, przysługującego wspólnie obojgu małżonkom, a także wtedy, gdy są oni współposiadaczami takiego mieszkania. Żaden z obowiązujących przepisów prawa cywilnego nie uzasadnia dopuszczalności orzeczenia eksmisji wyłącznie uprawnionego do mieszkania, np. jego właściciela, przez osobę której do przedmiotu żądania nie przysługuje jakikolwiek tytuł prawny. Gdy zażądasz eksmisji np. męża, który jest wyłącznym właścicielem mieszkania/domu, roszczenie takie zostanie oddalone!

Szczególna przesłanka orzeczenia eksmisji przez sąd rozwodowy, mianowicie rażąco naganne postępowanie małżonka (powoda albo pozwanego) uniemożliwiające dalsze wspólne zamieszkiwanie, wymaga udowodnienia. Jak to zrobić? Warto skontaktować się z adwokatem z Lublina lub Zamościa (gdy sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Zamościu), który zajmuję się rozwodami i podpowie co i jak.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl