FB linked in

Dlaczego warto złożyć odpowiedź na pozew o rozwód/alimenty i inne w terminie 14 dni?

Sygnet Border

BLOG

Dlaczego warto złożyć odpowiedź na pozew o rozwód/alimenty i inne w terminie 14 dni?

Dodano: 07.03.2018

Stało się! Małżonek złożył np. pozew o rozwód. Właśnie przed sekundą Ci go doręczono. W kopercie z Sądu Okręgowego w Lublinie znajduje się odpis pozwu oraz wezwanie na rozprawę. Data, godzina, miejsce, sygnatura sprawy i inne. W takim piśmie może jednak znaleźć się również zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni.

Dlaczego powinno się, a nawet trzeba złożyć odpowiedź na pozew? Z prostej przyczyny, gdy tego nie zrobimy możemy przegrać sprawę… Zgodnie z przepisem art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Z polskiego na nasze – jeśli nie złożysz odpowiedzi na pozew lub zrobisz to po terminie, Sąd pominie Twoją argumentację oraz zgłoszone przez Ciebie wnioski dowodowe. To oznacza, że rozstrzygnięcie oprze w zasadzie na twierdzeniach i dowodach strony przeciwnej. Brzmi groźnie, prawda? NIE RYZYKUJ, ZŁÓŻ ODPOWIEDŹ NA POZEW!

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl