FB linked in

Dlaczego trzeba złożyć odpowiedź na pozew? Konsekwencje niezłożenia odpowiedzi na pozew. Wyrok zaoczny.

Sygnet Border

BLOG

Dlaczego trzeba złożyć odpowiedź na pozew? Konsekwencje niezłożenia odpowiedzi na pozew. Wyrok zaoczny.

Dodano: 23.01.2020

Odpowiedź na pozew po nowemu. Odpowiedź na pozew po nowelizacji. Obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew.

Jakiś czas temu napisałem artykuł „Dlaczego warto złożyć odpowiedź na pozew?”. Całkiem niedawno bo w listopadzie 2019 r. znowelizowano kodeks postępowania cywilnego. Złożenie odpowiedzi na pozew stało się obowiązkiem. Pismo to nie tyle warto, co trzeba złożyć aby uniknąć szeregu negatywnych konsekwencji.

Co się stanie, gdy nie złożę odpowiedzi na pozew? Konsekwencje niezłożenia odpowiedzi na pozew po nowelizacji k.p.c.

Zgodnie z przepisem art. 339 k.p.c., Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. Co to znaczy, że Sąd wyda wyrok zaoczny? To oznacza, że przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Krótko mówiąc, Sąd uznaje, że to co napisał powód jest prawdą i na tej podstawie wydaje wyrok. Zdanie pozwanego nie jest w ogóle brane pod uwagę.

Chcesz się odwołać od wyroku zaocznego? Skontaktuj się z adwokatem (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl