FB linked in

Czy tylko policja może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty?

Sygnet Border

BLOG

Czy tylko policja może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty?

Dodano: 14.03.2024

Niebieska Karta Policja. Procedura Niebieskiej Karty. Kto zakłada Niebieską Kartę?

Wszczęcie procedury rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”. Może być ona założona przez policję, ale także przez ośrodek pomocy społecznej, miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli oświaty i służby zdrowia. Dotyczy ona członków rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Formularz jest przekazywany do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A”, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje formularz członkom Zespołu Interdyscyplinarnego/grupie roboczej.


Jesteś ofiarą przemocy? Odezwij się, bezpłatna pomoc adwokata: 576 236 630

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl