FB linked in

Czy można nagrywać telefonem przebieg rozprawy?

Sygnet Border

BLOG

Czy można nagrywać telefonem przebieg rozprawy?

Dodano: 19.02.2024

Nagrywanie rozprawy telefonem, rejestracja rozprawy dyktafonem – prawa strony. 

Zdarza się, że strony postępowania mają zastrzeżenia co do przebiegu rozprawy czy też co do decyzji sędziego. Pytają mnie wtedy czy następnym razem mogą nagrywać telefonem lub dyktafonem przebieg posiedzenia.

Zgodnie z art. 9 [1] kodeksu postępowania cywilnego, nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Z uwagi na konieczność ochrony wizerunku osób obecnych na posiedzeniu lub przy rejestrowanej czynności możliwość rejestracji ograniczono jedynie do dźwięku.

UWAGA! Sąd zakazuje stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania.


Pytania odnośnie procedury sądowej? Skontaktuj się z adwokatem Łukaszem Lecykiem: 605 836 220, kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl