FB linked in

Czy dziadkowie mogą wnosić o ustalenie kontaktów z wnukiem?

Sygnet Border

BLOG

Czy dziadkowie mogą wnosić o ustalenie kontaktów z wnukiem?

Dodano: 30.01.2017

Zgodnie z przepisem art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów m. in. rodzeństwa oraz dziadków. Odpowiedź na pytanie zadane na samym początku brzmi: tak, dziadkowie mogą złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z wnukiem.

Wniosek ten składamy do sądu rejonowego (w Lublinie będzie to albo Sąd Rejonowy Lublin  – Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich albo Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich). Wnioskodawcami są dziadkowie. Należy zawsze wskazać uczestników. Są nimi rodzice. Warto zaproponować częstotliwość kontaktów i sposób ich wykonywania. Wniosek trzeba uzasadnić. Opłata sądowa od wniosku to 40 zł. Gdybyś miał problem ze sporządzeniem pisma, polecam skonsultować  się z adwokatem od spraw rodzinnych w Lublinie. Powodzenia 🙂

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl