FB linked in

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód w Lublinie. Stan na 2023 rok.

Sygnet Border

BLOG

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód w Lublinie. Stan na 2023 rok.

Dodano: 10.04.2023

Ile czeka się na rozwód w Lublinie? Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód Lublin. 

To, ile czeka się rozwiązanie związku małżeńskiego w Lublinie zależy od wielu przesłanek. Znaczenie ma fakt czy powód/-ka wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie. Drugim decydującym czynnikiem jest fakt posiadania przez strony małoletnich dzieci.

Ile miesięcy czeka się na pierwsze posiedzenie w sprawie o rozwód w Lublinie w 2023 roku? Ile czeka się na rozwód od złożenia pozwu w Sądzie Okręgowym w Lublinie?

Dużo zależy od czynników wskazanych powyżej. Im bardziej „konfliktowa” sprawa, tym dłużej trzeba czekać. Średni czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy waha się od 3 do nawet 7 miesięcy. Dużo zależy również od tego do kogo trafi sprawa. Jeśli w referacie Sędziego rozpoznającego naszą sprawę, jest już wiele innych spraw (a tych jest zazwyczaj nawet kilkaset!), nasza będzie musiała poczekać dłużej…

Jak przyspieszyć sprawę o rozwód? Jak przyspieszyć termin pierwszej rozprawy rozwodowej?

Zaznaczmy w pozwie, że obie strony „chcą” rozwodu za porozumieniem i ustaliły np. wszelkie kwestie związane z wychowaniem dzieci. Dołączmy oświadczenie drugiej strony. Wtedy Sąd nie będzie czekał na złożenie odpowiedzi na pozew, co wydłuża procedurę o miesiąc – dwa miesiące. Możemy za jakiś czas „przypomnieć” się Sądowi, prosząc o wyznaczenie terminu rozprawy. Pamiętajmy  by pozew nie zawierał braków formalnych (np. brak podpisu, brak wskazania numeru PESEL). Procedura wezwania do „poprawienia” pozwu potrwa kolejnych kilka tygodni. Warto zatem zlecić napisanie pozwu profesjonaliście – adwokatowi lub radcy prawnemu.


Adwokat od rozwodów Lublin, adwokat rozwodowy Lublin

Adwokat Łukasz Lecyk Kancelaria Adwokacka

– adres: ul. Chmielna 13/6 w Lublinie

– telefon: 605 836 220 

– e – mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl