FB linked in

Co powinno się znaleźć we wniosku o podział majątku wspólnego?

Sygnet Border

BLOG

Co powinno się znaleźć we wniosku o podział majątku wspólnego?

Dodano: 11.02.2022

Dawno nie było nic na temat podziału majątku (inne posty z tej kategorii tutaj). Dzisiaj kwestie podstawowe, mianowicie co powinno się znaleźć we wniosku o podział majątku małżonków? Co powinien zawierać wniosek o podział majątku dorobkowego?

Wniosek o podział majątku powinien zawierać:

 1. oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany (zawsze Sąd Rejonowy),
 2. oznaczenie stron (byli małżonkowie),
 3. wskazanie wartości przedmiotu sprawy (wartość całego majątku),
 4. wskazanie co wchodzi w skład majątku wspólnego i ile to jest warte; składniki majątku muszą być precyzyjnie oznaczone (np. numer działki, marka samochodu i nr dowodu rejestracyjnego etc.),
 5. komu powinny przypaść poszczególne składniki majątkowe,
 6. jaka powinna być wartość ewentualnych spłat lub dopłat związanych z podziałem majątku wspólnego,
 7. wskazanie dodatkowych żądań takich jak wniosek o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty, wniosek o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny czy np. roszczenie z tytułu posiadania przez jednego z byłych małżonków danej rzeczy (najczęściej nieruchomości) ponad przysługujący mu udział,
 8. uzasadnienie,
 9. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 1 000 zł.

Pytania odnośnie podziału majątku w Lublinie? Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630, adres e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl