FB linked in

Co może adwokat, którzy otrzymał od Ciebie pełnomocnictwo?

Sygnet Border

BLOG

Co może adwokat, którzy otrzymał od Ciebie pełnomocnictwo?

Dodano: 25.07.2021

Do jakich czynności uprawniony jest adwokat, któremu udzieliłeś pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

x wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy (adwokat może składać wszelkie pisma procesowe, apelacje, wnioski o uzasadnienie orzeczenia etc.),

x wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji (adwokat może składać np. wniosek o udzielenie zabezpieczenia czy wniosek o wszczęcie egzekucji),

x udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu (adwokat może udzielić tzw. substytucji; nie bądźmy zatem zaskoczeni, że na rozprawie pojawi się jego zastępca),

x zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie (tutaj wszystko wydaje się być jasne),

x odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej (adwokat ma prawo odebrać zasądzone nam koszty w przypadku wygrania sprawy).

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl