FB linked in

Co grozi za tzw. rozpijanie małoletniego?

Sygnet Border

BLOG

Co grozi za tzw. rozpijanie małoletniego?

Dodano: 21.08.2021

Dzisiaj pytanie z pogranicza prawa rodzinnego i karnego, które w ostatnim czasie zadał mi mój Klient. W słuchawce telefonu usłyszałem „Panie Mecenasie, Policja złapała mnie na tym, że kupowałem młodzieży wódkę. Co mi za to grozi? Zostałem wezwany na przesłuchanie”.

Kara za rozpijanie małoletniego. 

Nie miałem dla niego dobrych wiadomości. Sprawa może toczyć się w kierunku popełnienia przestępstwa z art. 208 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dostarczania napoju alkoholowego. Ułatwianie spożycia alkoholu. Na czym to wszystko polega?

Dostarczanie napoju alkoholowego małoletniemu polega na jakimkolwiek sposobie przekazania mu go do dyspozycji i może obejmować w szczególności jego sprzedaż, poczęstunek nim lub jego podarowanie. Ułatwianie spożycia napoju alkoholowego to stwarzanie sytuacji umożliwiającej w jakikolwiek sposób jego spożywanie i może polegać np. na udostępnianiu pomieszczeń, na nieprzeszkodzeniu małoletniemu w jego spożywaniu, pomocy finansowej w jego nabyciu lub wprost na jego zakupie (tak: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks Karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021).

Problemy z prawem karnym? Skontaktuj się z prawnikiem z Lublina.

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl