FB linked in

Brak zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Brak zgody ojca albo matki na wyrobienie paszportu. Co robić?

Sygnet Border

BLOG

Brak zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Brak zgody ojca albo matki na wyrobienie paszportu. Co robić?

Dodano: 27.08.2019

Na forach internetowych dotyczących prawa rodzinnego bardzo często pojawiają się następujące zagadnienia: wyjazd dziecka za granicę bez zgody ojca, konsekwencje wyjazdu dziecka za granicę bez zgody rodzica, brak zgody na wyjazd dziecka za granicę, zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka i inne… Pytania dotyczące tej kwestii dostaje także od klientów w kancelarii adwokackiej w Lublinie.

Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Jakie kroki podjąć gdy jeden z rodziców nie chce np. wyrazić zgody na wyrobienie dziecku paszportu? Należy wtedy złożyć do sądu rodzinnego wniosek o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dotyczącej dziecka. Zgodnie z przepisem art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W opinii Sądu Najwyższego, nawet krótkotrwały wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego (post. SN z 6.3.1985 r., III CRN 19/85, Legalis). Tym bardziej zmiana stałego miejsca pobytu związana z wyjazdem dziecka za granicę wraz z rodzicem stanowi istotną sprawę dziecka (por. w szczególności uchw. SN z 10.11.1971 r., III CZP 69/71, OSNC 1972, Nr 3, poz. 49; por. też post. SN z 14.10.1970 r., III CRN 181/70, OSNC 1971, Nr 6, poz. 107).

Także zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o dokumentach paszportowych stanowi, że w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Na marginesie, taki sam wniosek składa się w sytuacji, gdy np. między rodzicami jest spór co do miejsca zamieszkania dziecka (przeczytaj).


Pytania odnośnie wyjazdu dziecka za granicę? Skontaktuj się z prawnikiem od spraw rodzinnych.
Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl