FB linked in

Alimenty „wstecz”. Jakie dowody złożyć w Sądzie w Lublinie?

Sygnet Border

BLOG

Alimenty „wstecz”. Jakie dowody złożyć w Sądzie w Lublinie?

Dodano: 15.09.2017

Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania (tak: J. Ignaczewski, [w:] Alimenty. Komentarz. Warszawa 2016).

Potwierdzeniem tej tezy jest przepis art. 137 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Jak udowodnić niezaspokojone potrzeby? Warto dołączyć do pozwu umowy kredytu konsumenckiego, umowy pożyczki bądź też powołać na świadków osoby, od który pożyczaliśmy pieniądze na podstawie umowy ustnej. Proszę oczywiście pamiętać o tym, że pieniądze z ww. środków musiały być przeznaczone na usprawiedliwione potrzeby dziecka. Warto też zwrócić się do adwokata od spraw rodzinnych, który uporządkuje argumentację wspierającą żądanie i pomoże skompletować odpowiednie dowody.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl