FB linked in

Jak ustalić/wykazać zarobki przedsiębiorcy w sprawie o alimenty?

Sygnet Border

BLOG

Jak ustalić/wykazać zarobki przedsiębiorcy w sprawie o alimenty?

Dodano: 21.12.2022

Możliwości zarobkowe a wysokość alimentów Warszawa

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pamiętajmy, że zakres obowiązku alimentacyjnego zależy nie od osiąganych przez zobowiązanego dochodów, lecz od jego zarobkowych i majątkowych możliwości. Uchylenie się przez zobowiązanego do alimentacji od podjęcia pracy w ogóle lub od podjęcia pracy lepiej płatnej, ale wymagającej większego wysiłku, nie zwalnia go – zwłaszcza gdy chodzi o obowiązek alimentacyjny wobec dziecka – od łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka w granicach zarobków możliwych do osiągnięcia” (uchwała SN (PSIC) z 9.6.1976 r., III CZP 46/75, OSNC 1976, Nr 9, poz. 184, teza XII, pkt 2).

Jak wykazać/udowodnić zarobki przedsiębiorcy? Jak ustalić dochody osoby prowadzącej firmę w sprawie o alimenty?

Warto złożyć wniosek o zobowiązanie pozwanego przez Sąd do:

 1. złożenia deklaracji podatkowych za ostatnie 3 lata,
 2. złożenia wyciągu z rachunków bankowych (osobisty i firmowy),
 3. złożenia księgi przychodów i rozchodów za ostatnie kilka miesięcy ze szczególnym uwzględnieniem rozchodów (koszty uzyskania przychodu). Wielu przedsiębiorców ma tendencję do „wrzucania” w koszty wszystkiego, do czego nie może się „przyczepić” Urząd Skarbowy. W ten sposób obniżają swój dochód i podatki. Warto to wykazywać przed Sądem.
 4. jeśli pozwany twierdzi, że nie osiąga dochodów, warto poprosić Sąd by zwrócił się do jego kontrahentów z zapytaniem jakie kwoty przekazywali ostatnio na rzecz firmy,
 5. jeśli zobowiązany do płacenia alimentów przedsiębiorca ma kredyt, warto poprosić Sąd by zażądał od banku wskazania na jaką kwotę została oceniona zdolność kredytowa pozwanego. Ludzie mają tendencję do przedstawiana realnych, wyższych dochodów, gdy ubiegają się o kredyt.
 6. Powodzenia!

Adwokat alimenty Lublin

Adwokat Warszawa Łukasz Lecyk, kontakt@adwokat-lecyk.pl, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl