FB linked in

Alimenty na dziecko. Jak ustalić zarobki/dochody pozwanego?

Sygnet Border

BLOG

Alimenty na dziecko. Jak ustalić zarobki/dochody pozwanego?

Dodano: 21.10.2017

Zgodnie z przepisem art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ok, masz już paragony, faktury VAT oraz wszelkie inne dokumenty wskazujące na usprawiedliwione potrzeby dziecka. Sukces jest już na wyciągnięcie ręki 😉 Z pozwanym nie masz jednak kontaktu albo z innych przyczyn nie wiesz ile obecnie zarabia. Jak ustalić faktyczne dochody zobowiązanego do płacenia alimentów? Poniżej wymieniam kilka najpopularniejszych sposobów:

-zobowiązanie pozwanego do przedstawienia deklaracji podatkowej za ostatni rok,

-zobowiązanie pozwanego do przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z 6 ostatnich miesięcy wraz z dodatkami stałymi lub zmiennymi (to bardzo istotne – pozwani zazwyczaj składają zaświadczenie o podstawowej pensji – bez premii, trzynastek itp.),

-zobowiązanie pracodawcy pozwanego do przedstawienia informacji jak w punkcie 2,

-zobowiązanie pozwanego do przedłożenia wyciągu z konta bankowego za ostatni rok (bardzo skuteczna metoda, która weryfikuje przepływy pieniędzy na jego rachunku bankowym),

-jeśli pozwany brał jakiś kredyt, zobowiązanie banku do przedłożenia informacji jaką zdolność kredytową deklarował, przy okazji kredytu ludziom zależy na tym by bank pozytywnie ocenił ich zdolność kredytową, często zatem podają swoje realne, wyższe dochody.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl