FB linked in

Czy tylko adwokat może być pełnomocnikiem w sprawie rodzinnej?

Sygnet Border

BLOG

Czy tylko adwokat może być pełnomocnikiem w sprawie rodzinnej?

Dodano: 18.09.2019

Kto może być pełnomocnikiem w Sądzie? Czy pełnomocnikiem może być rodzic?

Zgodnie z przepisem art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni (np. dzieci, wnuki) lub wstępni (np. rodzice, dziadkowie) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (np. adoptowane dzieci). W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Przeczytaj tutaj jeden z moich starszych wpisów na temat tego dlaczego warto mieć adwokata na sprawie rozwodowej.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl