FB linked in

Jak „wymusić” na rodzicu płacenie zasądzonych alimentów? Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika?

Sygnet Border

BLOG

Jak „wymusić” na rodzicu płacenie zasądzonych alimentów? Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika?

Dodano: 30.05.2023

Egzekucja alimentów Warszawa. Wniosek o wszczęcie egzekucje alimentów Warszawa. Alimenty Adwokat.

Sąd Rejonowy w Warszawie zasadził dziecku określoną kwotę tytułem alimentów. Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie poczuwa się jednak do łożenia na utrzymanie małoletniego. Co robić, jak żyć? Poniżej garść porad:

 1. Skieruj sprawę do Komornika. W tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów. Komornicy często dysponują wzorami takich wniosków, jego wypełnienie nie powinno być trudne. Dołącz do wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów tytuł wykonawczy czyli wyrok w sprawie o alimenty z klauzulą wykonalności.
 2. Jeśli ojciec/matka nie płaci dłużej nie 3 miesiące, warto rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia sią od płacenia alimentów. Zgodnie z przepisem art. 209 kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 3. Skieruj pozew o alimenty przeciwko dziadkom. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
 4. Wpisz niepłacącego rodzica do rejestru dłużników. Koniec roku 2021 przyniósł kolejne zmiany ułatwiające ściągalność alimentów. 1 grudnia ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych. Mają do niego trafiać m.in. dłużnicy zwlekający z zapłatą alimentów przez co najmniej 3 miesiące, wobec których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Rejestr jest jawny i dostępny za pośrednictwem internetu.

Jeśli masz problem z dłużnikiem alimentacyjnym, skontaktuj się z adwokatem z Warszawy od alimentów:

576 236 630, kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl