FB linked in

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o alimenty w Warszawie?

Sygnet Border

BLOG

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o alimenty w Warszawie?

Dodano: 25.09.2022
 1. Alimenty Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa?
 2. O co pyta Sąd Rejonowy w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o alimenty?
 3. Kogo przesłuchuje Sąd na pierwszym posiedzeniu?
 4. Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o alimenty Warszawa?
 5. Czy sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie?

Alimenty Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa?

Czekamy na posiedzenie… Po jakimś czasie protokolant wywołuje sprawę. Strony wchodzą na salę rozpraw. Sąd sprawdza listę obecności. Zgodnie z kodeksem, po wywołaniu sprawy strony – najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań i wniosków. Z polskiego na nasze: rodzice wskazują czego się domagają.

Zgodnie z przepisem art. 212 kodeksu postępowania cywilnego,  Sąd przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń.  Inaczej mówiąc, Sąd po przedstawieniu stanowisk przez strony postępowania, informacyjnie przesłucha rodziców dziecka.

O co pyta Sąd Rejonowy w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o alimenty? Przykładowe pytania na sprawie o alimenty. 

 1. Ile Pani/Pan zarabia?
 2. Ile zarabia pozwany?
 3. Ile lat ma dziecko?
 4. Jakie są wydatki na małoletniego w skali miesiąca?
 5. Co składa się na tę kwotę?
 6. Czy dziecko jest zdrowe?
 7. Czy małoletni chodzi na zajęcia pozalekcyjne?
 8. Czy pozwany czyni osobiste starania o wychowanie dziecka?
 9. Czy pozwany łoży dobrowolnie na dziecko?

 


Kogo przesłuchuje Sąd na pierwszej rozprawie? Czy przesłucha świadków?

Raczej nie, na pierwszym terminie przesłuchiwani są rodzice (strony postępowania).

Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o alimenty w Warszawie?

Około 60 minut. W przypadku, gdy strony podpisują ugodę – nie więcej niż pół godziny.

Czy spraw o alimenty może się zakończyć na pierwszej rozprawie?

Tak, jeśli rodzice są zgodni co do kwoty żądanej tytułem alimentów. Wtedy można podpisać ugodę. Sprawa zakończy się bardzo szybko. W sytuacji gdy pozwany kwestionuje wysokość alimentów, ale strony nie zgłosiły dowodu z zeznań świadków, również jest szansa na to, że sprawa zakończy się na pierwszym posiedzeniu. Sąd oprze się na dokumentach załączonych do pism procesowych (faktury VAT, zaświadczenia o zarobkach itp.).

Powodzenia! 😉


Adwokat Łukasz Lecyk, sprawy alimentacyjne, sprawy rodzinne, Warszawa i okolice

Zapraszam do kontaktu z biurem. Telefon: 576 236 630, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl