FB linked in

ALIMENTY. Czy koszty wypoczynku są usprawiedliwionymi kosztami dziecka?

Sygnet Border

BLOG

ALIMENTY. Czy koszty wypoczynku są usprawiedliwionymi kosztami dziecka?

Dodano: 18.06.2024

Koszty wypoczynku a wysokość alimentów

Czy koszty wypoczynku są usprawiedliwionymi kosztami dziecka, które można wykazywać podczas sprawy o alimenty Warszawa? Nie będę owijał w bawełnę – tak, choć jeszcze ok. 10 lat temu nie było to takie oczywiste, a sędziowie mieli do tego różne podejście.

Wakacje jako usprawiedliwiony wydatek na małoletniego

Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 września 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I ACz 222/18 w sytuacji gdy rodzic osiąga dochody, które znacznie przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia zagwarantowanego przez ustawodawcę, wyjazdowy wypoczynek w czasie ferii należy uznać za normalny koszt utrzymania dziecka.


Adwokat Warszawa alimenty: 576 236 630, kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl