Tag Archive: nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny dowody

Dodano: 30.08.2023

W polskim prawie rodzinnym udowodnienie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów. W przypadku, gdy jeden z małżonków wnosi swoje majątkowe środki osobiste do majątku wspólnego, okoliczność tę może udowodnić składając w sprawie o podział majątku Warszawa następujące dowody…

Czytaj więcej